דוח פנסיה

דוח פנסיה

דוח הפנסיה השנתי שנשלח מידי שנה קלנדרית, אינו עוד אוסף מספרים, הגדרות ונתונים, אלא מידע משמעותי ובעל השפעה כלכלית לטווח הארוך.

אם לתלוש המשכורת נייחס משקל רב כיוון שהוא מהווה אסמכתא כתובה לערך פיננסי, הרי שדוח הפנסיה השנתי אינו פחות חשוב, הוא מהווה כעין תחליף ל'תלוש עתידי' ומסכם בתוכו תנועות, פיקדונות ויתרות, שעל ידי שקיפותם נוכל לעשות את החישוב הכוללני לתשלומים מיועדים בגיל הפרישה.

כאשר ניגשים לקריאת דוח הפנסיה, הרי שישנם כמה נקודות שאליהן צריכים להתייחס ולתת את הדעת, כיון שהן מהוות את הבסיס לדלית המידע הרלוונטי עבור חישובי תשלומים עתידיים.

הנקודות המרכזיות אליהם יש לשים לב בדוח הפנסיה השנתי:

תשלומים מקרן הפנסיה במקרים שונים: התשלומים העתידיים הם כמובן לוז הנושא בדוח הפנסיה השנתי.

הדוח משקלל את הנתונים שנצברו עד כה, ומציג אותם בתצורת הקצבה הגולמית במגוון אפשרויות ותרחישים אפשריים, כמו: קצבה במקרה נכות, קצבת שאירים במקרה פטירה, וכמובן הקצבה האידיאלית ביותר אליה כולם שואפים להגיע – הקצבה המיועדת בגיל הפרישה.

חשוב לשים לב, שהנתונים הם יחסיים להצטברות הכספים עד כה, וככל שנותר זמן רב יותר לפרישה, הרי שביחס ישיר גם ככל הנראה סכום הקצבה יעלה.

הפקדות ותנועות בקרן הפנסיה: נתון זה מגלם את סך ההפקדות מכלל המעסיקים במשך השנה הכוללת, כאשר ההתייחסות היא כוללנית ומגלמת את סכום ההפקדה, המשכורת הכללית, שם המעסיק ואחוזי ההפקדה של כל אחד מן הצדדים.

שליטה מלאה בוודאות הנתונים, תתאפשר בעזרת השוואה מדויקת בין תלושי השכר לבין הנתונים המופיעים בדוח הפנסיה השנתי. במקרה שנתקלים בטעות, הרי שהדבר הינו בר תיקון, וניתן לשנות אותו אף רטרואקטיבית עם אסמכתאות מתאימות.

אחוז דמי הניהול ועלות ההוצאות: קרן הפנסיה שלכם משתמשת בכסף הנמצא אצלה להשקעות, כאשר על מימוש ההשקעות וניהול הקרן שלכם – היא גובה דמי ניהול.

דמי הניהול מתחלקים לשניים: החלק הראשון נקבע ביחס ישיר לכל הפקדה, וכמובן שבכל שנה סכום דמי הניהול בפרמטר זה שונה, כיון שאין שנה דומה לחברתה מבחינת דמי ההפקדות.

החלק השני הינו קבוע בהתאם למסלול הפנסיה בו אתם נמצאים, והוא נגבה תמורת ההוצאות וההשקעות שקרן הפנסיה משקיעה על מנת למנף את הכספים השוהים אצלה.

דמי הניהול לעולם אינם נבדקים כפרמטר יחיד לבדיקת כדאיות מסלול קרן פנסיה, אך יש לשים לב לנתון זה ולבחון אותו ביחס לשוק הפנסיה המקובל, כדי לוודא שדמי הניהול הנגבים אינם גבוהים מן המקובל בשוק הפנסיה.

מסלולי השקעה ותשואות: דוח הפנסיה השנתי מאפשר שקיפות מלאה לגבי השקעות בשנה החולפת במסלול הפנסיה הנוכחי שלכם, וכמובן התשואות העולות מן ההשקעות.

בחירת מסלול ההשקעות נתונה כל העת לשינוי, ועל כן יש לבדוק לעומק את ההשקעות, התשואות והרווחים, כדי לוודא שהמסלול אכן רווחי ומשתלם.

מי שרוצה להבין לעומק ולשלוט בנתונים, ולאפשר לעצמו רווחיות עתידית מתוך השקעה בהווה – מוזמן לפנות אלי.

זיוה זוהר

יועצת מס, מנהלת חשבונות וחשבת שכר בכירה

050-2324335

שיתוף:
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

מאמרים קשורים

דילוג לתוכן